Wie zijn wij?

Het initiatief om het Strijkersgilde Heerenveen op te richten komt voort uit de behoefte om:

  • in contact te komen met gelijkgestemden en daarmee in ensembles kamermuziek te maken
  • overdag met elkaar te spelen en repetities in de avonduren zo veel mogelijk te mijden (laat thuis / (lange) ritten in het donker)
  • repetities te beperken tot afgebakende periodes

De initiatiefnemers hebben ieder jarenlange orkestervaring, zowel in symfonieorkesten als in strijk- en kamermuziekensembles. Zij hebben elkaar leren kennen tijdens de zomercursussen van La Pellegrina in Tsjechië.

Het Strijkersgilde staat nu nog in de kinderschoenen. Wij hopen dat het uitgroeit tot een hechte groep musici die graag met elkaar muziek willen maken in allerlei mogelijke ensembles in diverse samenstellingen. De kern van het Strijkersgilde wordt gevormd door het strijkorkest, dat 2 keer per jaar een concert gaat geven.

Wij denken op hoofdlijnen aan het volgende:

Doelgroep:  Gevorderde amateurs en oud-professionals die met elkaar op kwalitatief goed niveau muziek willen maken in de ruime omtrek van Heerenveen (Groningen/Leeuwarden/Zwolle/Lemmer)
Dirigent:Pieta Maayeshi
Repertoire:Muziek uit alle stijlperiodes, van Van Ockeghem tot Philip Glass behoort in principe tot het repertoire. De programmakeuze hangt in belangrijke mate af van de speelbaarheid voor de verschillende strijkersgroepen. Uitdagingen zullen niet worden geschuwd, maar liever een goed speelbaar werk heel goed uitvoeren, dan een te ambitieus werk slecht. Composities met solisten worden niet uitgesloten.
Repetities:Er zijn twee repetitieperiodes/projecten per jaar, 1 in het voorjaar en 1 in het najaar. Er zijn 6 – 8 repetities per repetitieperiode. De repetities zijn (meestal) op maandagochtend van 10.00 – 12.30 uur in De Rinkelbom, Zwanedrift 2, 8446 KS Heerenveen.  
Concerten:Repetitieperiodes worden bij voorkeur afgesloten met 1 of 2 concerten in Heerenveen en/of in de wijde regio.
Projectbasis: Spelers kunnen zich per repetitieperiode/project aanmelden. Spelers die aan eerdere projecten hebben meegedaan hebben voorrang bij plaatsing. Spelers worden geacht in principe alle repetities bij te wonen.
Bezettting:Gestreefd wordt naar een bezetting van minimaal:
6-8 violen 1
6 violen 2
4-6 altviolen
4-6 celli
2 contrabassen  
Contributieca. € 135 per project. Deze is pas verschuldigd na plaatsing.

Meer informatie? Stuur een mail naar info@strijkersgildeheerenveen.nl

Zin om mee te doen? Meldt u aan met het aanmeldformulier?