In de Pers

Aankondiging oprichting Strijkersgilde in de Heerenveense Courant van 11 september:

Gepensioneerde amateurmusici uit Friesland en Groningen richten Strijkersgilde Heerenveen op